سرور مجازی آمریکا

سرور آمریکا

VH-US1

محل سرور »آمریکا
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 2Core
فضای هارد دیسک » 40 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 2048 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-US2

محل سرور »آمریکا
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 3Core
فضای هارد دیسک » 80 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 4096 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-US3

محل سرور »آمریکا
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 4Core
فضای هارد دیسک » 160 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 8192 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-US4

محل سرور »آمریکا
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 8Core
فضای هارد دیسک » 240 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 16384 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-US5

محل سرور »آمریکا
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 16 Core
فضای هارد دیسک » 360 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 32768 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت