سرور مجازی روسیه

سرور روسیه

VH-RU1

محل سرور »روسیه
دیتاسنتر » Selectel
پردازنده » 1Core
فضای هارد دیسک » 20 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 1024 مگابایت
پهنای باند » 2 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-RU2

محل سرور »روسیه
دیتاسنتر » Selectel
پردازنده » 1Core
فضای هارد دیسک » 30 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 2 گیگابایت
پهنای باند » 2.5 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-RU3

محل سرور »روسیه
دیتاسنتر » Selectel
پردازنده » 2Core
فضای هارد دیسک » 45 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 3 گیگابایت
پهنای باند » 3 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-RU4

محل سرور »روسیه
دیتاسنتر » Selectel
پردازنده » 2Core
فضای هارد دیسک » 55 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 4 گیگابایت
پهنای باند » 3.5 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-RU5

محل سرور »روسیه
دیتاسنتر » Selectel
پردازنده » 3Core
فضای هارد دیسک » 70 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 5 گیگابایت
پهنای باند » 4 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-RU6

محل سرور »روسیه
دیتاسنتر » Selectel
پردازنده » 3Core
فضای هارد دیسک » 80 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 6 گیگابایت
پهنای باند » 4.5 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-RU7

محل سرور »روسیه
دیتاسنتر » Selectel
پردازنده » 4Core
فضای هارد دیسک » 95 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 7 گیگابایت
پهنای باند » 5 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-RU8

محل سرور »روسیه
دیتاسنتر » Selectel
پردازنده » 4Core
فضای هارد دیسک » 105 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 8 گیگابایت
پهنای باند » 5.5 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت