سرور مجازی بورس

سرور بورس

VHB-IR1

محل سرور » ایران/تهران
رم » 6 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 75 گیگابایت NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHB-IR2

محل سرور » ایران/تهران
رم » 8 گیگابایت
پردازنده » 7 هسته
فضای هارد دیسک » 75 گیگابایت NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHB-IR3

محل سرور » ایران/تهران
رم » 12 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
فضای هارد دیسک » 75 گیگابایت NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHB-IR4

محل سرور » ایران/تهران
رم » 16 گیگابایت
پردازنده » 6 هسته
فضای هارد دیسک » 150 گیگابایت NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHB-IR5

محل سرور » ایران/تهران
رم » 24 گیگابایت
پردازنده » 8 هسته
فضای هارد دیسک » 250 گیگابایت NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت