سرور مجازی SATA

سرور مجازی با ظرفیت هارد بالا

VH-GH1

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » Hetzner
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 512 گیگابایت SATA
رم گارانتی شده » 3 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-GH2

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » Hetzner
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 768 گیگابایت SATA
رم گارانتی شده » 4 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-GH3

محل سرور » آلمان
دیتاسنتر » Hetzner
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 1000 گیگابایت SATA
رم گارانتی شده » 4 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-GH4

محل سرور » آلمان
دیتاسنتر » Hetzner
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 2000 گیگابایت SATA
رم گارانتی شده » 4 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-GH5

محل سرور » آلمان
دیتاسنتر » Hetzner
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 3000 گیگابایت SATA
رم گارانتی شده » 6 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-GH6

محل سرور » آلمان
دیتاسنتر » Hetzner
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 4000 گیگابایت SATA
رم گارانتی شده » 6 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM
تحویل بین 1 الی 12 ساعت