سرور مجازی ایران پورت 1 تا 10 گیگابیت

سرور مجازی ایران پورت 1 تا 10 گیگابیت

VHP-IR1

محل سرور » ایران/تهران
رم » 4 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 30 گیگابایت NVMe
ترافیک » نامحدود *
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR2

محل سرور » ایران/تهران
رم » 6 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
فضای هارد دیسک » 60 گیگابایت NVMe
ترافیک » نامحدود *
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR3

محل سرور » ایران/تهران
رم » 6 گیگابایت
پردازنده » 6 هسته
فضای هارد دیسک » 60 گیگابایت NVMe
ترافیک » نامحدود *
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR4

محل سرور » ایران/تهران
رم » 8 گیگابایت
پردازنده » 6 هسته
فضای هارد دیسک » 90 گیگابایت NVMe
ترافیک » نامحدود *
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR5

محل سرور » ایران/تهران
رم » 8 گیگابایت
پردازنده » 8 هسته
فضای هارد دیسک » 90 گیگابایت NVMe
ترافیک » نامحدود *
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR6

محل سرور » ایران/تهران
رم » 10 گیگابایت
پردازنده » 8 هسته
فضای هارد دیسک » 90 گیگابایت NVMe
ترافیک » نامحدود *
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR7

محل سرور » ایران/تهران
رم » 12 گیگابایت
پردازنده » 8 هسته
فضای هارد دیسک » 150 گیگابایت NVMe
ترافیک » نامحدود *
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR8

محل سرور » ایران/تهران
رم » 16 گیگابایت
پردازنده » 10 هسته
فضای هارد دیسک » 250 گیگابایت NVMe
ترافیک » نامحدود *
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت