سرور مجازی ایران پورت 1 تا 10 گیگابیت

سرور مجازی ایران پورت 1 تا 10 گیگابیت

VHP-IR1

محل سرور » ایران/تهران
رم » 2 گیگابایت
پردازنده » 1 هسته
فضای هارد دیسک » 20 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR2

محل سرور » ایران/تهران
رم » 4 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 25 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR3

محل سرور » ایران/تهران
رم » 6 گیگابایت
پردازنده » 3 هسته
فضای هارد دیسک » 30 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR4

محل سرور » ایران/تهران
رم » 6 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
فضای هارد دیسک » 35 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR5

محل سرور » ایران/تهران
رم » 8 گیگابایت
پردازنده » 5 هسته
فضای هارد دیسک » 40 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR6

محل سرور » ایران/تهران
رم » 8 گیگابایت
پردازنده » 6 هسته
فضای هارد دیسک » 50 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR7

محل سرور » ایران/تهران
رم » 10 گیگابایت
پردازنده » 8 هسته
فضای هارد دیسک » 60 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت