ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه باید با حروف یا عدد شروع شود و حداقل و حداکثر کاراکتر باشد

دامنه :domain آزاد و قابل ثبت نیست

:tld domains are currently unavailable.

دامنه :domain آزاد و قابل ثبت میباشد .

تماس با ما
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
39,200 تومان
فروش ویژه
.site
123,000 تومان
فروش ویژه
.sbs
123,000 تومان
فروش ویژه
.shop
138,000 تومان
فروش ویژه
.xyz
197,000 تومان
فروش ویژه
.click
197,000 تومان
فروش ویژه
.online
205,000 تومان
فروش ویژه
.top
209,360 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
فروش ویژه جدید تخفیف ویژه

پیشنهادات نام دامنه ممکن است همیشه در دسترس نباشد . در زمان افزودن به سبد خرید ، در صورت دسترس بودن دامنه سریعا جهت ثبت اقدام نمایید .

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
39,200 تومان
1 سال
N/A
39,200 تومان
1 سال
.com تخفیف ویژه
720,000 تومان
1 سال
779,600 تومان
1 سال
779,600 تومان
1 سال
.net
922,320 تومان
1 سال
934,480 تومان
1 سال
922,320 تومان
1 سال
.org تخفیف ویژه
650,000 تومان
1 سال
807,120 تومان
1 سال
806,480 تومان
1 سال
.site فروش ویژه
123,000 تومان
1 سال
2,130,600 تومان
1 سال
2,130,600 تومان
1 سال
.sbs فروش ویژه
123,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
.cfd فروش ویژه
123,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
997,000 تومان
1 سال
.shop فروش ویژه
138,000 تومان
1 سال
1,751,760 تومان
1 سال
1,751,760 تومان
1 سال
.xyz فروش ویژه
197,000 تومان
1 سال
810,960 تومان
1 سال
810,960 تومان
1 سال
.online فروش ویژه
205,000 تومان
1 سال
1,818,960 تومان
1 سال
1,818,960 تومان
1 سال
.top فروش ویژه
209,360 تومان
1 سال
394,960 تومان
1 سال
394,960 تومان
1 سال
.info فروش ویژه
295,000 تومان
1 سال
1,314,640 تومان
1 سال
1,314,640 تومان
1 سال
.pro فروش ویژه
295,000 تومان
1 سال
1,314,640 تومان
1 سال
1,214,160 تومان
1 سال
.in
465,360 تومان
1 سال
465,360 تومان
1 سال
465,360 تومان
1 سال
.us
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
.co
1,739,600 تومان
1 سال
1,739,600 تومان
1 سال
1,739,600 تومان
1 سال
.biz
1,146,960 تومان
1 سال
1,146,960 تومان
1 سال
1,146,960 تومان
1 سال
.ws فروش ویژه
809,000 تومان
1 سال
2,400,000 تومان
1 سال
2,400,000 تومان
1 سال
.me فروش ویژه
471,000 تومان
1 سال
1,121,360 تومان
1 سال
1,121,360 تومان
1 سال
.press
3,431,760 تومان
1 سال
3,431,760 تومان
1 سال
3,431,760 تومان
1 سال
.click فروش ویژه
197,000 تومان
1 سال
1,029,500 تومان
1 سال
1,029,500 تومان
1 سال
.win
462,160 تومان
1 سال
473,680 تومان
1 سال
540,880 تومان
1 سال
.store فروش ویژه
327,760 تومان
1 سال
2,826,960 تومان
1 سال
2,826,960 تومان
1 سال
.art
361,040 تومان
1 سال
945,360 تومان
1 سال
945,360 تومان
1 سال
.trade
473,680 تومان
1 سال
473,680 تومان
1 سال
540,880 تومان
1 سال
.live فروش ویژه
304,720 تومان
1 سال
1,550,160 تومان
1 سال
1,550,160 تومان
1 سال
.pw
1,134,800 تومان
1 سال
1,134,800 تومان
1 سال
1,134,800 تومان
1 سال
.fun فروش ویژه
260,560 تومان
1 سال
1,818,960 تومان
1 سال
1,818,960 تومان
1 سال
.blog
1,482,960 تومان
1 سال
1,482,960 تومان
1 سال
1,482,960 تومان
1 سال
.de
408,400 تومان
1 سال
331,600 تومان
1 سال
331,600 تومان
1 سال
.mobi فروش ویژه
438,480 تومان
1 سال
1,617,360 تومان
1 سال
1,617,360 تومان
1 سال
.world فروش ویژه
260,560 تومان
1 سال
1,818,960 تومان
1 سال
1,818,960 تومان
1 سال
.life فروش ویژه
260,560 تومان
1 سال
1,751,760 تومان
1 سال
1,751,760 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

همراه با انتقال ، دامنه شما یکسال تمدید می شود*

انتقال دامنه

* برای دامنه IR در قسمت کد Epp شناسه ایرنیک وارد شود .