ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.com sale!
286,000 تومان
1 سال
286,000 تومان
1 سال
286,000 تومان
1 سال
.net
395,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
.org sale!
295,000 تومان
1 سال
348,000 تومان
1 سال
348,000 تومان
1 سال
.info sale!
165,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
.xyz
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.pro
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
.in
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.us
247,000 تومان
1 سال
247,000 تومان
1 سال
247,000 تومان
1 سال
.co
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.biz
436,000 تومان
1 سال
436,000 تومان
1 سال
436,000 تومان
1 سال
.ws
791,000 تومان
1 سال
791,000 تومان
1 سال
791,000 تومان
1 سال
.me sale!
260,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.shop sale!
350,000 تومان
1 سال
820,000 تومان
1 سال
820,000 تومان
1 سال
.press
2,300,000 تومان
1 سال
2,300,000 تومان
1 سال
2,300,000 تومان
1 سال
.win sale!
181,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
.art sale!
176,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
.trade sale!
181,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
.online
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.top sale!
92,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.live sale!
119,000 تومان
1 سال
584,000 تومان
1 سال
584,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* برای دامنه IR در قسمت کد Epp شناسه ایرنیک صاحب امتیاز دامنه وارد شود .