ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.id.ir
11,000 تومان
1 سال
N/A
11,000 تومان
1 سال
.co.ir
11,000 تومان
1 سال
N/A
11,000 تومان
1 سال
.org.ir
11,000 تومان
1 سال
N/A
11,000 تومان
1 سال
.net.ir
11,000 تومان
1 سال
N/A
11,000 تومان
1 سال
.ac.ir
11,000 تومان
1 سال
N/A
11,000 تومان
1 سال
.sch.ir
11,000 تومان
1 سال
N/A
11,000 تومان
1 سال
.gov.ir
11,000 تومان
1 سال
N/A
11,000 تومان
1 سال
.com sale!
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.net
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.org sale!
333,000 تومان
1 سال
333,000 تومان
1 سال
333,000 تومان
1 سال
.info sale!
144,000 تومان
1 سال
348,000 تومان
1 سال
348,000 تومان
1 سال
.xyz sale!
60,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
.pro sale!
162,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
.in
297,000 تومان
1 سال
297,000 تومان
1 سال
297,000 تومان
1 سال
.us
316,000 تومان
1 سال
316,000 تومان
1 سال
316,000 تومان
1 سال
.co sale!
290,000 تومان
1 سال
648,000 تومان
1 سال
648,000 تومان
1 سال
.biz
427,000 تومان
1 سال
427,000 تومان
1 سال
427,000 تومان
1 سال
.ws
746,000 تومان
1 سال
746,000 تومان
1 سال
746,000 تومان
1 سال
.me
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
.shop sale!
275,000 تومان
1 سال
874,000 تومان
1 سال
874,000 تومان
1 سال
.press
2,300,000 تومان
1 سال
2,300,000 تومان
1 سال
2,300,000 تومان
1 سال
.blog sale!
239,000 تومان
1 سال
713,000 تومان
1 سال
713,000 تومان
1 سال
.email sale!
185,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
.live sale!
184,000 تومان
1 سال
594,000 تومان
1 سال
594,000 تومان
1 سال
.link sale!
195,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده