کارت خرید

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

دامنه
ثبت دامنه
انتقال
تمدید
.ir
5,150 تومان
1 سال
5,150 تومان
1 سال
5,150 تومان
1 سال
.id.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.co.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.org.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.net.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.ac.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.sch.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.gov.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.com
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.net
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
.org
148,000 تومان
1 سال
148,000 تومان
1 سال
148,000 تومان
1 سال
.info
161,000 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
.xyz hot!
30,000 تومان
1 سال
141,000 تومان
1 سال
141,000 تومان
1 سال
.pro hot!
183,000 تومان
1 سال
183,000 تومان
1 سال
183,000 تومان
1 سال
.in
134,000 تومان
1 سال
134,000 تومان
1 سال
134,000 تومان
1 سال
.us
141,000 تومان
1 سال
141,000 تومان
1 سال
141,000 تومان
1 سال
.co hot!
141,000 تومان
1 سال
331,000 تومان
1 سال
331,000 تومان
1 سال
.biz
166,000 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
.ws hot!
154,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.me
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.shop hot!
126,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پلان ها

انتقال دامنه به ایران سرور

همراه با انتقال دامنه یکسال دیگر تمدید میشود .*

انتقال دامنه به ایران سرور

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند . *