ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.com
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.net
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
.org sale!
233,000 تومان
1 سال
348,000 تومان
1 سال
348,000 تومان
1 سال
.info sale!
149,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.xyz sale!
65,000 تومان
1 سال
334,000 تومان
1 سال
334,000 تومان
1 سال
.pro
547,000 تومان
1 سال
547,000 تومان
1 سال
547,000 تومان
1 سال
.in
307,000 تومان
1 سال
307,000 تومان
1 سال
307,000 تومان
1 سال
.us
334,000 تومان
1 سال
334,000 تومان
1 سال
334,000 تومان
1 سال
.co sale!
115,000 تومان
1 سال
914,000 تومان
1 سال
914,000 تومان
1 سال
.biz
453,000 تومان
1 سال
453,000 تومان
1 سال
453,000 تومان
1 سال
.ws
791,000 تومان
1 سال
791,000 تومان
1 سال
791,000 تومان
1 سال
.me
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.shop sale!
96,000 تومان
1 سال
926,000 تومان
1 سال
926,000 تومان
1 سال
.press
2,300,000 تومان
1 سال
2,300,000 تومان
1 سال
2,300,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* برای دامنه IR در قسمت کد Epp شناسه ایرنیک صاحب امتیاز دامنه وارد شود .