ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,150 تومان
1 سال
5,150 تومان
1 سال
5,150 تومان
1 سال
.id.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.co.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.org.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.net.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.ac.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.sch.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.gov.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.com
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.net
207,000 تومان
1 سال
207,000 تومان
1 سال
207,000 تومان
1 سال
.org
209,000 تومان
1 سال
209,000 تومان
1 سال
209,000 تومان
1 سال
.info
227,000 تومان
1 سال
227,000 تومان
1 سال
227,000 تومان
1 سال
.xyz
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.pro
257,000 تومان
1 سال
257,000 تومان
1 سال
257,000 تومان
1 سال
.in
187,000 تومان
1 سال
187,000 تومان
1 سال
187,000 تومان
1 سال
.us
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.co
466,000 تومان
1 سال
466,000 تومان
1 سال
466,000 تومان
1 سال
.biz
268,000 تومان
1 سال
268,000 تومان
1 سال
268,000 تومان
1 سال
.ws
468,000 تومان
1 سال
468,000 تومان
1 سال
468,000 تومان
1 سال
.me
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
.shop
561,000 تومان
1 سال
561,000 تومان
1 سال
561,000 تومان
1 سال
.press
1,330,000 تومان
1 سال
1,330,000 تومان
1 سال
1,330,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده