ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دامنه
ثبت دامنه
انتقال
تمدید
.ir
5,150 تومان
1 سال
5,150 تومان
1 سال
5,150 تومان
1 سال
.id.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.co.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.org.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.net.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.ac.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.sch.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.gov.ir
4,500 تومان
1 سال
N/A
4,500 تومان
1 سال
.com
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.net
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
.org
148,000 تومان
1 سال
148,000 تومان
1 سال
148,000 تومان
1 سال
.info
161,000 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
.xyz hot!
30,000 تومان
1 سال
141,000 تومان
1 سال
141,000 تومان
1 سال
.pro hot!
183,000 تومان
1 سال
183,000 تومان
1 سال
183,000 تومان
1 سال
.in
134,000 تومان
1 سال
134,000 تومان
1 سال
134,000 تومان
1 سال
.us
141,000 تومان
1 سال
141,000 تومان
1 سال
141,000 تومان
1 سال
.co hot!
141,000 تومان
1 سال
331,000 تومان
1 سال
331,000 تومان
1 سال
.biz
166,000 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
.ws hot!
154,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.me
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.shop hot!
126,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پلان ها

انتقال دامنه به ایران سرور

همراه با انتقال دامنه یکسال دیگر تمدید میشود .*

انتقال دامنه به ایران سرور

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند . *