سرور اختصاصی آلمان و فنلاند

سرور اختصاصی هتزنر

EX42-NVMe 0 موجود است
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core incl. Hyper-Threading Technology Cpu
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 512 GB NVMe SSD (software-RAID 1) Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • Unlimited * Traffic
EX42-SATA 0 موجود است
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core incl. Hyper-Threading Technology Cpu
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 4 TB SATA (software-RAID 1) Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • Unlimited * Traffic
EX52-NVMe 0 موجود است
 • Intel® Core™ i7-8700 Quad-Core incl. Hyper-Threading Technology Cpu
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2 x 1 TB NVMe SSD (software-RAID 1) Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • Unlimited * Traffic
EX52-SATA 0 موجود است
 • Intel® Core™ i7-8700 Quad-Core incl. Hyper-Threading Technology Cpu
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2 x 8 TB SATA (software-RAID 1) Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • Unlimited * Traffic
EX62-NVMe 0 موجود است
 • Intel® Core™ i9-9900K Quad-Core incl. Hyper-Threading Technology Cpu
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2 x 1 TB NVMe SSD (software-RAID 1) Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • Unlimited * Traffic
EX62-SATA 0 موجود است
 • Intel® Core™ i9-9900K Quad-Core incl. Hyper-Threading Technology Cpu
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2 x 8 TB SATA (software-RAID 1) Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • Unlimited * Traffic
AX41-NVMe 0 موجود است
 • AMD Ryzen™ 5 3600 Cpu
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 512 GB NVMe SSD (software-RAID 1) Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
شروع از
2,880,000 تومان
ماهانه
2,200,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید
AX51-NVMe 0 موجود است
 • AMD Ryzen™ 7 3700X Cpu
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 1 TB NVMe (software-RAID 1) Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
شروع از
3,800,000 تومان
ماهانه
3,300,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید
AX61-NVMe 0 موجود است
 • AMD Ryzen™ 9 3900 Cpu
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 4 x 1.92 TB NVMe (software-RAID 1) Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
شروع از
5,400,000 تومان
ماهانه
4,400,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید