کارت خرید

انتقال دامنه

انتقال دامنه به ایران سرور

همراه با انتقال دامنه یکسال دیگر تمدید میشود .*


انتقال یک عدد دامنه

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند . *