هاست وردپرس

هاست وردپرس

WPH-1

فضا » 5 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
رم » 5 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
پایداری سرور » % 99.9
محل میزبانی » اروپا/ایران
کنترل پنل » Cpanel
تعداد پایگاه داده MySql » نامحدود
Subdomain » نامحدود
Ftp Account » نامحدود
Addon Domain » نامحدود
Parked Domain » نامحدود
تعداد ایمیل » نامحدود
دارای هارد پر سرعت NVMe
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

WPH-2

فضا » 10 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
رم » 10 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
پایداری سرور » % 99.9
محل میزبانی » اروپا/ایران
کنترل پنل » Cpanel
تعداد پایگاه داده MySql » نامحدود
Subdomain » نامحدود
Ftp Account » نامحدود
Addon Domain » نامحدود
Parked Domain » نامحدود
تعداد ایمیل » نامحدود
دارای هارد پر سرعت NVMe
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

WPH-3

فضا » 20 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
رم » 16 گیگابایت
پردازنده » 5 هسته
پایداری سرور » % 99.9
محل میزبانی » اروپا/ایران
کنترل پنل » Cpanel
تعداد پایگاه داده MySql » نامحدود
Subdomain » نامحدود
Ftp Account » نامحدود
Addon Domain » نامحدود
Parked Domain » نامحدود
تعداد ایمیل » نامحدود
دارای هارد پر سرعت NVMe
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین