سرور مجازی ایران

سرور ایران

VH-IR1 0 موجود است

محل سرور » ایران/تهران
رم » 512 مگابایت
پردازنده » 1 هسته
فضای هارد دیسک » 20 گیگابایت NVMe
ترافیک دانلود » 35 گیگابایت
ترافیک آپلود » نامحدود
پورت شبکه » 1 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-IR2 0 موجود است

محل سرور » ایران/تهران
رم » 1 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 25 گیگابایت NVMe
ترافیک دانلود » 70 گیگابایت
ترافیک آپلود » نامحدود
پورت شبکه » 1 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-IR3 0 موجود است

محل سرور » ایران/تهران
رم » 2 گیگابایت
پردازنده » 3 هسته
فضای هارد دیسک » 35 گیگابایت NVMe
ترافیک دانلود » 140 گیگابایت
ترافیک آپلود » نامحدود
پورت شبکه » 1 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-IR4

محل سرور » ایران/تهران
رم » 4 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
فضای هارد دیسک » 50 گیگابایت NVMe
ترافیک دانلود » 280 گیگابایت
ترافیک آپلود » نامحدود
پورت شبکه » 1 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-IR5

محل سرور » ایران/تهران
رم » 6 گیگابایت
پردازنده » 5 هسته
فضای هارد دیسک » 70 گیگابایت NVMe
ترافیک دانلود » 420 گیگابایت
ترافیک آپلود » نامحدود
پورت شبکه » 1 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-IR6

محل سرور » ایران/تهران
رم » 8 گیگابایت
پردازنده » 6 هسته
فضای هارد دیسک » 100 گیگابایت NVMe
ترافیک دانلود » 560 گیگابایت
ترافیک آپلود » نامحدود
پورت شبکه » 1 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-IR7

محل سرور » ایران/تهران
رم » 12 گیگابایت
پردازنده » 7 هسته
فضای هارد دیسک » 150 گیگابایت NVMe
ترافیک دانلود » 840 گیگابایت
ترافیک آپلود » نامحدود
پورت شبکه » 1 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-IR8

محل سرور » ایران/تهران
رم » 16 گیگابایت
پردازنده » 8 هسته
فضای هارد دیسک » 200 گیگابایت NVMe
ترافیک دانلود » 1120 گیگابایت
ترافیک آپلود » نامحدود
پورت شبکه » 1 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت