سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی هتزنر فنلاند

VH-FI1 0 موجود است

محل سرور »فنلاند
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 1Core
فضای هارد دیسک » 20 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 512 مگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM/VMware
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-FI2 0 موجود است

محل سرور »فنلاند
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 1Core
فضای هارد دیسک » 25 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 1 گبگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM/VMware
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-FI3

محل سرور »فنلاند
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 2Core
فضای هارد دیسک » 35 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 2 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM/VMware
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-FI4

محل سرور »فنلاند
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 2Core
فضای هارد دیسک » 50 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 4 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM/VMware
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-FI5

محل سرور »فنلاند
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 3Core
فضای هارد دیسک » 70 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 6 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM/VMware
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-FI6

محل سرور »فنلاند
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 3Core
فضای هارد دیسک » 100 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 8 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM/VMware
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-FI7

محل سرور »فنلاند
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 4Core
فضای هارد دیسک » 150 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 12 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM/VMware
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VH-FI8

محل سرور »فنلاند
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 4Core
فضای هارد دیسک » 200 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 16 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه » 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط KVM/VMware
تحویل بین 1 الی 12 ساعت