انتخاب یک دامنه...

www
.www

.www

بررسی در دسترس بودن دامنه... تایید امکان انتقال... در حال تایید دامنه های انتخاب شده...

دامنه :domain آزاد و قابل ثبت نیست
دامنه :domain آزاد و قابل ثبت میباشد .
تماس با ما

دامنه شما قابل انتقال است

لطفا قبل از ادامه مراحل مطمئن شوید که دامنه جهت انتقال قفل نشده باشد.

امکان انتقال وجود ندارد

دامنه انتخابی به نظر ثبت نشده است.

در صورتی که دامنه خود را بتازگی ثبت کرده اید، لطفا بعدا مراجعه نمایید.

در صورت تمایل جهت ثبت دامنه می توانید اقدام کنید.

نام دامنه معتبر می شود

دامنه باید با حروف یا عدد شروع شود و حداقل و حداکثر کاراکتر باشد
لطفا مجددا وارد نمایید.

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
ادامه جهت ثبت این دامنه برای انتقال دامنه به ما و افزایش تاریخ اعتبار تا 1 سال* دیگر

.ir
39,200 تومان
فروش ویژه
.site
123,000 تومان
فروش ویژه
.sbs
123,000 تومان
فروش ویژه
.shop
138,000 تومان
فروش ویژه
.xyz
197,000 تومان
فروش ویژه
.click
197,000 تومان
فروش ویژه
.online
205,000 تومان
فروش ویژه
.top
209,360 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات

پیشنهادات نام دامنه ممکن است همیشه در دسترس نباشد . در زمان افزودن به سبد خرید ، در صورت دسترس بودن دامنه سریعا جهت ثبت اقدام نمایید .