سرور مجازی آلمان SSD NVMe

 • CX-11

  • آلمان محل سرور
  • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
  • 1Core پردازنده
  • 20 گیگابایت SSD NVMe فضای هارد دیسک
  • 2048 مگابایت رم گارانتی شده
  • 20 ترابایت پهنای باند
  • 1 عدد تعداد آی پی اختصاصی
  • 1 Gbps پورت شبکه
  150,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • CPX-11

  • آلمان محل سرور
  • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
  • 2Core پردازنده
  • 40 گیگابایت SSD NVMe فضای هارد دیسک
  • 2048 مگابایت رم گارانتی شده
  • 20 ترابایت پهنای باند
  • 1 عدد تعداد آی پی اختصاصی
  • 1 Gbps پورت شبکه
  180,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • CX-21

  • آلمان محل سرور
  • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
  • 1Core پردازنده
  • 40 گیگابایت SSD NVMe فضای هارد دیسک
  • 4096 مگابایت رم گارانتی شده
  • 20 ترابایت پهنای باند
  • 1 عدد تعداد آی پی اختصاصی
  • 1 Gbps پورت شبکه
  215,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • CPX-21

  • آلمان محل سرور
  • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
  • 3Core پردازنده
  • 80 گیگابایت SSD NVMe فضای هارد دیسک
  • 4096 مگابایت رم گارانتی شده
  • 20 ترابایت پهنای باند
  • 1 عدد تعداد آی پی اختصاصی
  • 1 Gbps پورت شبکه
  270,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • CX-31

  • آلمان محل سرور
  • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
  • 2Core پردازنده
  • 80 گیگابایت SSD NVMe فضای هارد دیسک
  • 8192 مگابایت رم گارانتی شده
  • 20 ترابایت پهنای باند
  • 1 عدد تعداد آی پی اختصاصی
  • 1 Gbps پورت شبکه
  320,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • CPX-31

  • آلمان محل سرور
  • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
  • 4Core پردازنده
  • 160 گیگابایت SSD NVMe فضای هارد دیسک
  • 8192 مگابایت رم گارانتی شده
  • 20 ترابایت پهنای باند
  • 1 عدد تعداد آی پی اختصاصی
  • 1 Gbps پورت شبکه
  380,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • CX-41

  • آلمان محل سرور
  • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
  • 4Core پردازنده
  • 160 گیگابایت SSD NVMe فضای هارد دیسک
  • 16384 مگابایت رم گارانتی شده
  • 20 ترابایت پهنای باند
  • 1 عدد تعداد آی پی اختصاصی
  • 1 Gbps پورت شبکه
  460,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • CPX-41

  • آلمان محل سرور
  • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
  • 8Core پردازنده
  • 240 گیگابایت SSD NVMe فضای هارد دیسک
  • 16384 مگابایت رم گارانتی شده
  • 20 ترابایت پهنای باند
  • 1 عدد تعداد آی پی اختصاصی
  • 1 Gbps پورت شبکه
  570,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • CX-51

  • آلمان محل سرور
  • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
  • 8Core پردازنده
  • 240 گیگابایت SSD NVMe فضای هارد دیسک
  • 32768 مگابایت رم گارانتی شده
  • 20 ترابایت پهنای باند
  • 1 عدد تعداد آی پی اختصاصی
  • 1 Gbps پورت شبکه
  685,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • CPX-51

  • آلمان محل سرور
  • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
  • 16 Core پردازنده
  • 360 گیگابایت SSD NVMe فضای هارد دیسک
  • 32768 مگابایت رم گارانتی شده
  • 20 ترابایت پهنای باند
  • 1 عدد تعداد آی پی اختصاصی
  • 1 Gbps پورت شبکه
  1,100,000/ماهیانه
  سفارش دهید