کارت خرید

VH-GL1
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 1Core 2*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 60 گیگابایت Sata یا 20 گیگابایت SSD
رم گارانتی شده : 1024 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
80,000 تومان ماهانه
VH-GL2
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 1Core 2*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 120 گیگابایت Sata
رم گارانتی شده : 2048 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
95,000 تومان ماهانه
VH-GL3
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 2Core 4*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 180 گیگابایت Sata
رم گارانتی شده : 3072 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
120,000 تومان ماهانه
VH-GL4
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 2Core 4*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 240 گیگابایت Sata
رم گارانتی شده : 4096 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
150,000 تومان ماهانه
VH-GL5
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 3Core 4*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 300 گیگابایت Sata
رم گارانتی شده : 5120 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
170,000 تومان ماهانه
VH-GL9
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 4Core 4*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 180 گیگابایت Sata یا 40 گیگابایت SSD
رم گارانتی شده : 8192 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
150,000 تومان ماهانه